CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

“Đúng người – Đúng việc” là nguyên tắc hàng đầu trong chính sách tuyển dụng tại NUKIRACK.

Con người chính là nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất trong mỗi tổ chức. Chất lượng nhân sự quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Nhận thức được điều này, Công ty sản xuất NUKIRACK luôn luôn chú trọng đến chính sách nhân sự. Tuyển dụng người tài, đào tạo và phát huy tối đa tiềm năng mỗi cá nhân, coi yếu tố con người là mục tiêu hàng đầu của Công ty. Các chính sách về nhân sự luôn đảm bảo điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ tốt nhất cho Cán bộ – Nhân viên.

Kế hoạch tuyển dụng: Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, căn cứ vào kế hoạch hoạt động, các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà Công ty có kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

Thông báo tuyển dụng: Các yêu cầu tuyển dụng của Công ty trước hết sẽ được đăng tải trên Website của Công ty và trên các trang Thông tin điện tử khác.

Nguyên tắc tuyển dụng: Đảm bảo Công khai – Công bằng – Bình đẳng cho mọi đối tượng phù hợp.

Trình tự tuyển dụng: Các ứng viên xin tuyển dụng phải nộp hồ sơ cho Bộ phận nhân sự (Văn phòng Công ty). Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ứng viên sẽ được mời đến làm bài kiểm tra về kiến thức và kỹ năng. Cuối cùng, khi qua vòng kiểm tra, các ứng viên sẽ được mời đến phỏng vấn. Kết quả sẽ được Bộ phận nhân sự hoặc Ban chuyên môn thông báo cho ứng viên sau khi có báo cáo tổng kết về quá trình tuyển dụng.

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Các nhân viên mới tại Công ty được hướng dẫn, đào tạo bài bản và chuyên nghiệp về nghiệp vụ, kỹ năng làm việc. Công ty luôn tạo điều kiện học tập tốt nhất để các nhân viên thích ứng một cách nhanh nhất với môi trường làm việc mới.

Mục tiêu của Công ty là hướng đến việc xây dựng NUKIRACK trở thành một thương hiệu đi đầu trong sản xuất và cung cấp các giải pháp kho vận vươn xa tầm quốc tế. Với đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt huyết và đầy năng lực nên chính sách tuyển dụng của Công ty luôn hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên từ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đến các ứng viên có kỹ năng thích hợp, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao phù hợp với yêu cầu công việc. Công tác tuyển dụng được xem xét trên quan điểm công tâm, công khai, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính và tuổi tác.

Công ty sản xuất NUKIRACK với chính sách tuyển dụng không ngừng cải thiện nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhà Tuyển dụng và ứng viên, tạo cho ứng viên tự tin phát huy hết khả năng của mình trong quá trình tuyển dụng tại Công ty.

Hy vọng chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những cơ hội tốt để phát triển nghề nghiệp và thực hiện chính hoài bão của mình tại NUKIRACK.